โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

 12 ม.ค 2561    2,905 ครั้ง

โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินและการธนาคาร
2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน สาขาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด หรือสาชาการตลาด
3. พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
- ปวช.หรือเทียบเท่า สาขาพาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
4. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา เงินเดือน 9,540-10,200 บาท
- ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
5.  พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- วุฒิม.3 ม.6 หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารคาร 1 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2561ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร