โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ

 3 ก.ค 2562    906 ครั้ง

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชระเบียน หรือทางเวชสถิติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 9-18 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.032-603915

ประกาศรับสมัคร