โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา

 2 ธ.ค 2561    5,485 ครั้ง

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1 นักรังสีการแพทย์ จำนวน  3 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 2 อัตรา
4.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (หลักสูตร 2 ปี) จำนวน  1   อัตรา
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน  2   อัตรา
6 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ (ปวช.) จำนวน  1   อัตรา
7. พนักงานกู้ชีพ (ปวช.) จำนวน  2   อัตรา
8.  ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน  5 อัตรา
9 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน  1   อัตรา
10.  พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
11. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน  2  อัตรา
12  พนักงานเปล จำนวน  1 อัตรา
13  พนักงานประจำตึก จำนวน  1   อัตรา
14 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  14 อัตรา  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร