โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา

 28 ต.ค 2561    5,277 ครั้ง

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1 นักรังสีการแพทย์ จำนวน  3 อัตรา
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน  1 อัตรา
3 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (หลักสูตร 2 ปี) จำนวน  1   อัตรา
4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน  2   อัตรา
5 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ (ปวช.) จำนวน  1   อัตรา
6.  ผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน  5 อัตรา
7 ผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จำนวน  1   อัตรา
8.  พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน  3 อัตรา
9. พนักงานประกอบอาหาร จำนวน  1   อัตรา
10. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน  1   อัตรา
11 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  12 อัตรา  
12  พนักงานเปล จำนวน  3   อัตรา
13  พนักงานประจำตึก จำนวน  1   อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร