โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 30 พ.ย 2561    2,476 ครั้ง

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-28 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางทางฟิสิกส์อุตสหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ทางอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 11-28 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร