โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

 7 เม.ย 2562    7,921 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500-20,540 บาท
2. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 19,500-20,540 บาท
3. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
5. นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
6. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
7. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
8. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
9. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
10. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร