โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

 12 พ.ค 2562    3,424 ครั้ง

โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000  - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3222-2841

ประกาศรับสมัคร