โรงพยาบาลบ้านแหลม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

 10 เม.ย 2562    3,898 ครั้ง

โรงพยาบาลบ้านแหลม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,960 บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร