โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

 1 ก.พ 2562    4,089 ครั้ง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

รายละเอียด
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
รับสมัครงานด่วน
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุขภาพแข็งแรง
4. หากสามารถขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ/ยื่นเอกสารการสมัครงานที่
งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
198 หมู่ 1 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลบ้านแพ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
โทร. 034-419566, 034-419577

ประกาศรับสมัคร