โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

 12 ต.ค 2560    2,987 ครั้ง


คำเตือน โปรดระวัง หลอกขายแนวข้อสอบ โดยเฉพาะใน Youtube!

โรงพยาบาลบ้านหมี่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร:ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ช้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 24-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร