โรงพยาบาลบ้านนาเดิม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 3 พ.ค 2562    4,004 ครั้ง

โรงพยาบาลบ้านนาเดิม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
2. นักโภชนาการ 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
 
สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤษภาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร