โรงพยาบาลบ้านตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 10 มี.ค 2562    2,305 ครั้ง

โรงพยาบาลบ้านตาก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2.นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 5-22 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5559-2079 ต่อ 101,182

ประกาศรับสมัคร