โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา

 11 ม.ค 2561    3,547 ครั้ง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เภสัชกร 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเภสัชศาสตร์ และมีใบประกอบโรคศิลปะ หรือใบประกอบวิชาชีพ
2. พนักงานประจำห้องยา 7 อัตรา
- วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 9-15 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4461-5002 ต่อ 3415 359

ประกาศรับสมัคร