โรงพยาบาลบึงสามัคคี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา

 4 ธ.ค 2561    2,393 ครั้ง

โรงพยาบาลบึงสามัคคี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร