โรงพยาบาลบางพลี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 28 พ.ย 2561    3,493 ครั้ง

โรงพยาบาลบางพลี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มงานเภสัชกรรม
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการวุฒิ ปวช. - ปวส.   
  อัตราค่าตอบแทน ปวช. 360 บาท/วัน  ปวส. 426 บาท/วัน จำนวน  1  อัตรา

กลุ่มงานทันตกรรม
- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วุฒิ ม.3 - ม.6
อัตราค่าตอบแทน 330 บาท/วัน     จำนวน  1  อัตรา

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
- ตำแหน่งพนักงานกายภาพบำบัด วุฒิ ม.3 - ม.6
  อัตราค่าตอบแทน 330 บาท/วัน     จำนวน  1  อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ วุฒิ ปวส.
  อัตราค่าตอบแทน 426 บาท/วัน    จำนวน  1  อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) วุฒิ ม.3 - ม.6
  อัตราค่าตอบแทน 330 บาท/วัน    จำนวน  1  อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทร. 027524900-1  ต่อ 2925 , 2924

ประกาศรับสมัคร