โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา

 3 ม.ค 2562    3,878 ครั้ง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 20,460 บาท
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
5. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
6. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา  เงินเดือน 13,300 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
7. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 2 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท
8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
9. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
11. พนักงานกู้ชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
12. พนักงานพิมพ์ดีด 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
13. พนักงานบริการ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
14. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11-18 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร