โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

 7 มี.ค 2562    2,983 ครั้ง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 20460 บาท
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
3. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
5. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 2 อัตรา เงินเดือน 12240 บาท
6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทุกสาขา) 1 อัตรา เงินเดือน 10200 บาท
7. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.ทุกสาขา) 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.ทุกสาขา) 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
9. พนักงานกู้ชีพ 2 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
10. พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
11. พนักงานบริการ 3 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-20 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร