โรงพยาบาลนบพิตำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 29 ก.ค 2562    993 ครั้ง

โรงพยาบาลนบพิตำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศรับสมัคร