โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

 3 เม.ย 2562    5,162 ครั้ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
4. พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานเวชระเบียน) 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร