โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง หลายอัตรา

 6 ก.พ 2562    6,568 ครั้ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค
2. นักจัดการงานทั่วไป (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นิติกร
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.)
5.  เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.)
6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
7.พนักงานพัสดุ (ปวช.)
8.  ผู้ช่วยทันตแพทย์
9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
10. พนักงานประจำตึก
11. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่สำนักงานผู้อำนวยการ)
12. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานยานพาหนะ)
13. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย)
14. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานเวชระเบียน)
15. พนักงานเปล
17. พนักงานประจำห้องยา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร