โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา

 8 พ.ย 2561    1,238 ครั้ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: วิศวกรโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5399-9200 ต่อ 6403 หรือ 3314

ประกาศรับสมัคร