โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่งหลายอัตรา

 28 มิ.ย 2562    3,226 ครั้ง

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานเปล ค่าจ้าง 365 บาท/วัน (ม.6)
2. พนักงานประกอบอาหาร ค่าจ้าง 365 บาท/วัน (ม.6)
3. พนักงานประจำห้องยา ค่าจ้าง 365 บาท/วัน (ม.6)
4. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ค่าจ้าง 365 บาท/วัน (ม.6)
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ค่าจ้าง 445 บาท/วัน (ปวส.บัญชี)
6. นายช่างเทคนิค ค่าจ้าง 445 บาท/วัน (ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ปวยนอกและอํานวยการชั้น 4  โรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร