โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

 10 ก.ค 2562    5,892 ครั้ง

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
2. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
3. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ปวยนอกและอํานวยการชั้น 4  โรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 12-22 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร