โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

 13 ก.พ 2561    1,878 ครั้ง

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไป

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. โทรศัพท์หมายเลข 0-4229-5760 ต่อ 102

ประกาศรับสมัคร