โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 4 พ.ย 2561    3,648 ครั้ง

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีประสบการณ์ด้านช่วยการพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โทรศัพท์หมายเลข 0-4229-5760 ต่อ 146 ตั้งแต่วันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

ประกาศรับสมัคร