โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล 5 อัตรา

 27 พ.ย 2561    5,935 ครั้ง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานโรงพยาบาล 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ
1. นักอาชีวอนามัย 1  อัตรา เงินเดือน 20,250 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

2. พนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10920 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา  ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาคอมพิวเตอร์

3. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 8480 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท
- มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2926-9368 ถึง 69

ประกาศรับสมัคร