โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 87 อัตรา

 11 ม.ค 2562    5,867 ครั้ง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 87 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล
1. พนักงานช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,920 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
2. เจ้าหน้าที่ช่างยนต์ จํานวน 3 อัตรา  อัตราเงินเดือน 9,360 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
3. เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน 9,360 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 3 อัตรา  อัตราเงินเดือน 9,360 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
5. พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,480 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
6. พนักงานช่วยงานบริการเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,480 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
7. พนักงานช่วยงานบริการ จำนวน 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,480 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
8. พนักงานช่วยงานโภชนาการ จำนวน 22 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,480 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
9. พนักงานโภชนาการ จํานวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 10,920 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
10. พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 10,920 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
11.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 7 อัตรา  อัตราเงินเดือน 9,360 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
12.  เจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน 9,360 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
13.  เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน 9,360 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
14. พนักงานช่วยประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,480 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
15. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 25 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,480 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 14-24 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2926-9368-70

ประกาศรับสมัคร