โรงพยาบาลท่าสองยาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 22 อัตรา

 10 ก.พ 2562    2,627 ครั้ง

โรงพยาบาลท่าสองยาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ปฏิบัตงานโรงพยาบาลท่าสองยาง จำนวน 22 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 8 อัตรา
2.นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4.พนักบริการ จำนวน 2 อัตรา
5.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
6.พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
7.ผู้ช่วยกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2562
 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.055-589-255, 055-589-256 ต่อ 106

ประกาศรับสมัคร