โรงพยาบาลท่าสองยาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ-รายคาบ 17 อัตรา

 28 ก.พ 2562    2,041 ครั้ง

โรงพยาบาลท่าสองยาง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ-รายคาบ 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
1.พยาบาลวิชาชีพ   จำนวน 7 อัตรา
2.พนักงานบริการ    จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานขับรถยนต์   จำนวน 1 อัตรา
4.ล่ามประจำห้องยา     จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน 4 อัตรา
6.พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
7.ผู้ช่วยกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
8.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ
9. ผู้ช่วยแพทย์แผยไทย จำนวน 3 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.055-589-255, 055-589-256 ต่อ 106

ประกาศรับสมัคร