โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 4 ธ.ค 2561    3,535 ครั้ง

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทางสุขาภิบาล ทางสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ทางอนามัยชุมชน ทางโภชนวิทยา หรือทางพยาบาลสาธารณสุข

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2561 ในวันเวลาราชการ โทร.0-5573-6120

ประกาศรับสมัคร