โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 29 อัตรา

 7 พ.ย 2561    12,605 ครั้ง

โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 8 อัตรา
3. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
4. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
6. นักวิชาการสาธารณสุข สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยพยาบาล 14 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7541-0100 ต่อ 1161

ประกาศรับสมัคร