โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา

 7 ส.ค 2562    7,278 ครั้ง

โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา
2. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
4. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 8-22 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7541-0100 ต่อ 7141

ประกาศรับสมัคร