โรงพยาบาลถลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา

 10 ก.พ 2562    4,292 ครั้ง

โรงพยาบาลถลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 พนักงานบริการ 1 อัตรา วันละ 330 บาท
2 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) 1 อัตรา วันละ 440 บาท
3 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา วันละ 330 บาท
4 นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วันละ 390 บาท
5 พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค (งานเอ็กซเรย์) 1 อัตรา วันละ 330 บาท
6 พนักงานเปล 1 อัตรา วันละ 330 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4-21 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร