โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    3,613 ครั้ง

โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

2. ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 330 บาท/วัน
- เพศชาย ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 430 บาท/วัน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาดังกล่าวข้างต้น

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับใบสมัครได้ที่ห้องงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลถลาง ตั้งแต่วันที่ 4-21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร