โรงพยาบาลตราด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 8 มี.ค 2562    1,779 ครั้ง

โรงพยาบาลตราด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงพยาบาลตราด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 6-12 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 039-511-040 ต่อ 331, 772

ประกาศรับสมัคร