โรงพยาบาลตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 8 มิ.ย 2562    1,596 ครั้ง

โรงพยาบาลตราด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน: 11,280 บาท
-  มีประสบการร์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์หมายเลข 039-511-040 ต่อ 331, 772

ประกาศรับสมัคร