โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา

 12 มี.ค 2561    4,019 ครั้ง

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. พนักงานทั่วไป (ชาย) 1 อัตรา  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้น
2. พนักงานทั่วไป 6 อัตรา  กลุ่มการพยาบาล ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235


ประกาศรับสมัคร