โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 29 พ.ค 2562    8,700 ครั้ง

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ

2. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก

3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลตรัง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.075-201-500 ต่อ 1214 หรือ 1235

ประกาศรับสมัคร