โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา

 31 ม.ค 2562    2,379 ครั้ง

โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 11 อัตรา (ป.ตรี/มีใบประกอบ)
อัตราค่าจ้าง คาบละ 800 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลตระการพืชผล  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.045-481012 และ 045-481777 ต่อ 101 และ 102

ประกาศรับสมัคร