โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

 2 เม.ย 2562    5,557 ครั้ง

โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  (ปฏิบัติงานที่รพ.ชุมแพ)  จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  (ปฏิบัติงานที่รพ.สต.โนนหัน)  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  (ปฏิบัติงานที่รพ.สต.บ้านมาลา)  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง  พนักงานบัตรรายงานโรค  จำนวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2-10 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร