โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 9 ส.ค 2561    5,167 ครั้ง

โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร