โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

 13 มี.ค 2562    3,303 ครั้ง

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562
2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 มีนาคม 2562
3. เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร