โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา

 13 ก.ย 2561    6,137 ครั้ง

โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  3  อัตรา
2.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน  4  อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน  1  อัตรา
4.ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน  3  อัตรา
5.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน  2  อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร