โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 14 พ.ย 2560    3,866 ครั้ง

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้าง 600 บาท/วัน
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ค่าจ้าง 600 บาท/วัน
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเวชนิทัศน์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร