โรงพยาบาลชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา

 11 ก.ค 2562    2,946 ครั้ง

โรงพยาบาลชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ) ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2562
1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท  ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
5. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท  ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
6. ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 11,200 บาท ประกาศนียบัตรบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 10-24 กรกฎาคม 2562 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-502-2345 ต่อ 3663 หรือ 0-2502-2308

ประกาศรับสมัคร