โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

 7 มี.ค 2562    2,109 ครั้ง

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร