โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา

 29 พ.ย 2561    3,224 ครั้ง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัด ฝ่ายอายุรศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์นิทราเวช 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน15,060.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.วุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมีชีวโมเลกุล เทคโนโลยีชีวภาพ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ( เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็ นทหารกองหนุน)
3. อายุ 19ขึ้นไป

สมัครด้วยตนเอง หรือทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ 0-2256-4408

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร