โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

 10 มี.ค 2562    2,627 ครั้ง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพยาบาลศาสตร์ (อายุไม่เกิน 25 ปี)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.0-7535-5402 ต่อ 154

ประกาศรับสมัคร