โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

 4 พ.ค 2562    4,396 ครั้ง

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2562
2. เภสัชกร (6ปี) 1 อัตรา เงินเดือน: ไม่ระบุ บาท ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-5621-9444

ประกาศรับสมัคร