โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

 12 ม.ค 2561    2,376 ครั้ง

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน: 15,960 บาท
- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- ได้รับวุฒิม.6 (เพศหญิง)

สถานที่รับสมัคร: ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร